Services

De juiste noodverlichting en onderhoud

Noodverlichting heeft in de eerste plaats het doel dat men bij spanningsuitval…

Vluchtplannen (NEN1414)

Een vluchtplan vertelt uw medewerkers en bezoekers welke route…

Start werkoverleg (kickoff)

Naast de toolbox meeting wordt bij vrijwel elk bedrijf zaken afgestemd…

Elektrische bedrijfsvoering (NEN-EN 50110)

Om de organisatie rondom uw elektrische bedrijfsvoering te waarborgen…

Voldoende opgeleid persoon (NEN3140)

Een VOP’er, Voldoend Onderricht Persoon, is een persoon zonder elektrotechnische…

Beheer en inspecties van arbeidsmiddelen (NEN3140)

Veilige en zonder storingen functionerende arbeidsmiddelen voorkomen…

Veiligheidsinspecties elektrische installaties (NEN3140)

Een veilige, betrouwbare en brandveilige elektrische installatie is belangrijk…

Aanwijzingsbeleid (NEN3140 (nl): 2011)

De NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen…

Toolboxen

De maandelijkse toolbox meeting is een onderdeel van de VCA- certificatie…

Risico analyses

De bedoeling van een risicoanalyse is dat er na de analyse…