EKAM Services

Veilig werken met een rolsteiger

Eind dit jaar gaat de vernieuwde rolsteigernorm EN 1004 in. Zie het A-blad ‘Rolsteigers’ https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/rolsteigers

Cadeau van ons voor jou

Cadeau van ons voor jou 🎁 — Sinterklaas en Kerstmis komen er weer aan. Als je het ons vraagt, is het nooit te vroeg voor

Toetsen van de RI&E en wat zijn de uitzonderingen?

Hoe zit het met het toetsen van de RI&E en wat zijn de uitzonderingen? Nadat de risico’s binnen de organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd zijn én

Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022

Grensoverschrijdende samenwerking, meer regionale samenwerking en het nog inzichtelijker maken van het effect van het inspectiewerk. Dat zijn drie belangrijke ontwikkelingen in 2022 voor de

Extra uitjes alsjeblieft

Friet met uitjes of uitjes met friet? Tijdens het schaften, geniet Leo van een bakkie met mayo en héél veel ui. Maar of het nou

Norm over rookmelders voor woonfuncties herzien

https://www.nen.nl/nieuws/norm-over-rookmelders-voor-woonfuncties-herzien/

Week tegen pesten

Het is deze week de Week tegen Pesten, een initiatief van de Stichting School & Veiligheid. Op scholen is er nog steeds (noodzakelijk) aandacht voor

Handreiking arbomaatregelen fysieke belasting

https://www.ser.nl/nl/Publicaties/handreiking-fysieke-belasting

Bedrijfs hulpverlening

Hoe richt je bedrijfshulpverlening in binnen het drukke onderwijs? Lees hier hoe een conciërge leerkrachten enthousiast maakte om zich op te leiden tot bhv’er.  

Bescherming tegen te lange dagen

Om werknemers te beschermen tegen het maken van te lange dagen, is de Arbeidstijdenwet ingesteld. Meer weten? Kijk dan hier: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werk–en-rusttijden-arbeidstijdenwet