De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) verplicht voor alle werkgevers.